PRIVATUMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO INFORMACIJA

www.knotty.lt  užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

www.knotty.lt elektroninė parduotuvė užtikrina, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs, visada saugo informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

www.knotty.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Lankydamiesi www.knotty.lt internetinėje parduotuvėje, sutinkate su privatumo politika. Jeigu dėl kokių nors priežasčių nesutinkate su Sąlygomis, galite atsisakyti naudotis interneto svetaine, taip pat užduoti klausimų žemiau nurodytais kontaktais.

 

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.  Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje www.knotty.lt.

1.2.  Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu www.knotty.lt, kurioje klientas gali pateikti užsakymą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.3.  Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – Kristina Jatkonytė.

1.4.  Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais.

1.5.  Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui,  pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

1.6.  Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.

1.7.  Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.8.  Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.9.  Elektroninė prekyba – prekių pirkimas bei pardavimas internetu.

1.10. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.11. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.  Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.2. Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

2.3. Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis žemiau išvardytais tikslais.

 

 

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1.  Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2.  Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:

3.2.1.      vardą, pavardę,

3.2.2.      telefono numerį,

3.2.3.      elektroninio pašto adresą,

3.2.4.      IP adresą,

3.2.5.      prekės pristatymo adresą,

3.2.6.      prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.),

3.3. Jūsų Asmens duomenys nurodyti 3.2 punkte gali būti perduoti tretiesiems asmenims, vykdantiems užsakymų pristatymo ir apmokėjimų paslaugas.

3.4.  Asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento duomenų pateikimo.

 

4. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

4.1.  www.knotty.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

4.2.  Svetainės lankytojas galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

 

REKVIZITAI

Kristina Jatkonytė

+370 (632) 22 648

Individualios veiklos pažymos Nr. 632690

Adresas Varnių g 30-13, LT-48388 Kaunas

El. paštas labas@knotty.lt